Funktioner

På denna sida har vi samlat matnyttig information om olika smarta funktioner som mKey innehåller.

Delade och personliga företagskoder

Alla koder vill man inte dela med sina medarbetare, som exempelvis koden till ditt AD-konto eller företagskreditkort.

I mKey väljer du enkelt om du vill spara koden i den delade mappen som alla medarbetare kommer åt, eller om du vill spara den i din personliga mapp.

Det är bara du som kommer åt koder som ligger i den personliga mappen.

Behörighetstruktur

På varje mapp kan du sätta en specifik behörighet. Kanske vill du att endast en liten grupp anställda ska komma åt en specifik kod, eller sitter du i ledningsgruppen och behöver skapa en begränsad gruppaccess bara till ledningen - mKey löser allt detta åt dig.

Som administratör styr du enkelt över behörigheterna via inställningarna.

Loggning

mKey loggar allt som händer med dina koder. Du kan till exempel se vem som har skapat, hämtat eller ändrat en kod, och exakt när den personen gjorde det.

På varje mapp och kod kan du klicka på "Visa historik" för att se en komplett loggning på just det objektet.

Om du vill se vilka åtgärder en specifik användare utfört kan du klicka på kolumnen “Användare” för att sortera namnen i bokstavsordning.

Om du har bytt kod i mKey men glömt att byta den i systemet kan du snabbt hämta den föregående sparade koden i historikloggen och sedan fortsätta med ditt arbete som vanligt.

Larmnotifikation

Med mKey har du möjlighet att ta kontroll över dina koder även när du inte är på jobbet. Använd dig av den smidiga notifikationen som larmar dig antingen via sms eller e-post, eller varför inte både och?

Du kan ställa in att larmet ska skickas vid alla tillfällen en kod hämtas under specifikt valda tidpunkter.

Säkerheten först!

Använder du samma kod för alla dina inloggningar?Kommer du ihåg när du ändrade dina koder senast?

Genom att använda mKey kan du se till att du har unika koder till varje inloggning eller anläggning.

Vi arbetar dagligen med att säkerställa att våra produkter uppfyller högsta nivå, därför har vi bland annat alla våra servrar och backup-servrar förvarade i separata serverhallar - självklart med larm- och skyddsklass 3. På så sätt ser vi till att våra produkter följer regler enligt SSF 1015.

Vill du veta mer tekniskt detaljerad information kring säkerheten i mKey? Klicka då här

På språng

mKey fungerar lika bra i mobilen som i din dator, det enda som krävs är att du har internetuppkoppling.

Du slipper släpa på tunga pärmar, eller hålla koll på var du la ditt anteckningsblock - allt är sparat enkelt och säkert i mKey.

Boka en kostnadsfri demo

Hör av dig så visar vi hur mKey kan hjälpa ditt företag

 

 

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
  at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  at System.String.System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider provider)
  at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
  at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType)
  at Mirror.Umbraco.Core.Mapping.ModelMapper.Map(IPublishedContent content, Type type)
  at Mirror.Umbraco.Core.Mapping.ModelMapper.Map[T](IPublishedContent content)
  at Mirror.Umbraco.Web.Core.Controllers.GridEditors.CallToActionSurfaceController.CallToAction()
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters)
  at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass33.<BeginInvokeActionMethodWithFilters>b__32(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<>c__DisplayClass2b.<BeginInvokeAction>b__1c()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecuteCore>b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecute>b__15(IAsyncResult asyncResult, Controller controller)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<BeginProcessRequest>b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End()
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.<>c__DisplayClassa.<EndProcessRequest>b__9()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.<Wrap>b__3()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap(Action action)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.HttpServerUtilityWrapper.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\WebSites\UmbracoSites\mbiz.se\App_plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\WebSites\UmbracoSites\mbiz.se\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20