Hämta lösenord automatiskt i din webbläsare

Cybersäkerhet är ett allt hetare ämne, samtidigt upplever många organisationer utmaningar att hålla tillräckligt tempo i sitt förebyggande arbete. Här kommer ett bidrag till det arbetet från vår sida - webbläsarplugin som gör det möjligt att hämta dina lösenord med ett enkelt klick.

För de organisationer som vill hjälpa sina användare att höja cybersäkerheten rejält innebär detta att det blir ännu enklare att ha unika och riktigt starka lösenord till alla webb-baserade verktyg. Starka och unika lösenord är viktigt även om allt fler inloggningar också kan skyddas av olika tvåfaktorslösningar. Vår rekommendation är såklart att alltid använda tvåfaktor/multifaktor där det är möjligt, men för tjänster där det inte går är starka lösenord ännu viktigare.

Det är också väldigt vanligt att användare återanvänder samma lösenord i många olika tjänster. Det är en betydande risk att ett läckt lösenord för en mindre viktig nätplats kan användas för att komma åt företagsinterna system. En lösenordshanterare med funktionen att direkt hämta till inloggningssidan gör det väldigt mycket enklare att ha unika lösenord.

Hur fungerar det?

Funktionen webbläsar-plugin ingår i mkey Pro och fungerar i nuläget med Google Chrome och Microsoft Edge. När administratören aktiverat funktionen kan varje användare hitta länk till installation av pluginet på Dashboard, startsidan i mkey.

När pluginet är installerat loggar du in i det separat från men på liknande sätt som när du loggar in i själva mkey. Ett tips är att fästa ikonen för pluginet i verktygsraden för din Chrome eller Edge för enkel åtkomst.

Om du lagt till adressen till tjänsten/webbplatsen i dina nycklar i mkey så kommer pluginet automatiskt att ge förslag på att använda användarnamnet och lösenordet som du lagrat i mkey. Smidigt va?

Bara början

Det här är första steget i vårt arbete med att underlätta användningen av lösenord i IT-system och nätplatser, framöver ska webbläsarpluginet kunna spara lösenord som du skapar i system och nätplatsers formulär samt förbättrat stöd för användning i mobila enheter. 

Men vi rekommenderar alla som har mkey Pro att använda pluginet och på så sätt göra det enklare att ha riktigt bra lösenord!
Om din organisation använder standardversionen av mkey är du välkommen att kontakta oss för information om vad det innebär att uppgradera till mkey Pro.

 

Kontakta oss för mer information