Log4j - information från Mirror

Ni har med säkerhet hunnit höra er till leda om det senaste säkerhetshålet Log4j, en vanlig komponent i Javabaserade mjukvaror.

Vi vill såklart också informera er gällande detta - och vi kan kanske lugna er genom att informera att vi inte har några beroenden till detta då vi inte använder den komponenten.

 

Däremot vill vi dock passa på att göra er medvetna om att detta säkerhetshål har fått till följd att hackervärlden har ökat sin aktivitet och samtidigt nu även trålar efter andra kända säkerhetshål.

Vi rekommenderar därför alla att se över säkerhetsuppdateringar generellt och se till att äldre system inte är exponerade mot Internet, det är alltid viktigt men just nu ännu mer angeläget.