Visste du att mKey har en systemlogg där du kan se alla händelser i systemet?

Du som är administratör i mKey hittar systemloggen under din Admin-meny, här kan du söka fram vem som har gjort vad och när det skedde.

Sök på allt från tidernas begynnelse eller under en specifik tidsperiod. Du kan exempelvis söka efter händelser gjorda av en specifik användare eller en grupp, filtrera ditt sökresultat på mappar, nycklar eller lösenord och få en lista på vilka som gjort vad och när.

Varför har vi skapat en logg som noterar alla händelser?

Varför har vi skapat en logg som noterar alla händelser?

Man kan summera det väldigt kort – för dig och din slutkunds trygghet.

Kanske har du en före detta anställd som tyvärr slutade under tråkiga omständigheter där du vill veta vilka koder hen hämtat under senaste månaden. Kanske vill du undersöka vem det var som flyttade den där koden från en mapp till en annan. Eller så är ni i uppstartsskede och du vill helt enkelt se vilka anställda som faktiskt använder systemet (och kunna tjata på dem som ännu inte börjar lagra koder säkert ;-)). Anledningarna kan vara många, och systemloggen finns där för dig oavsett vilka de är.