Vad är Data protection day och hur uppstod den?

Varför finns och behövs det en dag som Data privacy day eller, som vi kallar det i Europa, Data protection day? Kan det vara för att cyberattacker blir allt mer avancerade och samtidigt smartare utförda?

Bakgrund

Data protection day, som infaller den 28 januari varje år, skapades för att uppmärksamma och påminna oss alla om hur extremt viktigt det är att skydda den data vi har, både som organisationer men även som användare och privatpersoner. Den är helt enkelt till för att påminna oss om de olika regelverk som finns kring integritet (så som GDPR) och IT-säkerhet. Dagen är även till för att uppmuntra aktiviteter, diskussioner och samarbeten mellan olika verksamheter för att vidareutveckla verktyg som kan hjälpa oss skydda vår känsliga data.

Data protection day har sin grund i att Europarådet, redan år 1981, skrev under en konvention avseende skyddandet av vår privata data. Man ville synliggöra det potentiella hot man såg och hjälpa människor att skydda sin personliga data. Sen kan man kanske tycka att vi var lite sega i starten eftersom vi först så sent som år 2007 genomförde det första uppmärksammandet av dagen och två år efter det blev den slutligen internationellt känd då USA klev på tåget.

Varför?

Varför?

Som företag är det viktigt att inte bara skydda företagets digitala information, utan även de anställdas. Lyckas en hackare komma åt en anställds konto dröjer det inte många sekunder innan den har tagit sig hela vägen in i företagets hemligheter – vi har tyvärr sett detta ske gång på gång.

Allt eftersom cyberattacker utvecklas och tar olika former och nya begrepp så som social engineering (som du kan läsa mer om här) behöver även företagen hitta smartare sätt att skydda sig. Men hur får man alla sina anställda att tänka smart och säkert? Här kan du läsa några tips på olika sätt att tänka.

Lösenordshanterare – ett steg i rätt riktning!

De riktlinjer för säkra lösenord som för några år sedan var nya (och rätt jobbiga att rätta sig till) är numera inte längre vare sig aktuella eller speciellt säkra, och nya riktlinjer gäller i deras ställe. Kommer det i framtiden räcka att jag använder mitt 22 tecken långa lösenord innehållande åtta specialtecken och tre siffror? Eller kommer vi alla att kanske använda oss av någon form av AI?

Hur det än är med alla frågor och rön om framtiden så kan vi bara göra så mycket som vi kan och har kunskap till just nu – använda oss av en lösenordshanterare som kan generera slumpmässigt utformade lösenord och kryptera dessa som hemligheter som bara du har nyckeln till.

Så häng med på det enklaste och säkraste sättet att hantera ditt företags viktiga data!

mKey – det ska vara enkelt att ha svåra lösenord.