Hur kom mKey egentligen till?

Vi på Mirror är otroligt stolta över att ha utvecklat en så pass “rätt i tiden”-produkt som en lösenordshanterare. En produkt som hjälper företag att öka sin IT-säkerhet på ett smart och användarvänligt sätt.

Grundidén

Men idén till mKey kom faktiskt från början från ett företag i säkerhetsbranschen som ville att Mirror skulle utveckla ett system som ett konsultuppdrag. Systemet skulle hålla reda på koder till deras slutkunders alla tekniska anläggningar och kunna skicka dem till teknikerna på ett säkert sätt.

Man hade insett att det var besvärligt att hålla en bra säkerhetsnivå med unika koder per anläggning och att kunna uppdatera koderna då och då, utan att få stora problem med att sprida kunskapen till alla medarbetare som behövde den. En lösning, som i tanken kallades “Kodgeneratorn”, skulle utvecklas och göra det möjligt att via sms-kommandon begära ut koderna till anläggningen, från fältet.

Ganska snabbt kom vi på Mirror fram till att lösa det på ett litet annat sätt, och att det här borde ju många företag i samma bransch ha behov av?

Tanken om produkten mKey lösenordhanterare var väckt.

Första versionen

mKey 1.0 släpptes år 2015 med oss själva som pilotkund och kort därefter började även kunden, som hade efterfrågat lösningen, att använda systemet. För att möta kraven som SSF ställer på företag i säkerhetsbranschen för att få förvara koder för larmanläggningar blev även våra egna serverhallar bland annat uppgraderade till larm- och skyddsklass 3.

Under de senaste åren har vi fortsatt att förfina mKey och huvudsakligen jobbat för företag i just säkerhetsbranschen.

mKey 2.0

I dag ser mKey såklart ganska mycket annorlunda ut än det gjorde i version 1.0.

Vi har under 2020 släppt många smarta funktioner så som lösenordsålder och styrka så att man kan underhålla sina koder på ett smart och säkert sätt. Vi har även integrerat mot tjänsten "HaveIBeenPwnd" som hjälper till att kontrollera om lösenordet man tänkt använda finns bland redan läckta lösenord, behörighetsstyrningen har fått ett lyft och har gjort helheten i mKey ännu mer användarvänlig.

Framtiden är säker

Vi ser nu att medvetenheten om problemet med koder och lösenord som inte hanteras tillräckligt säkert växer enormt, och vi ser väldigt mycket fram emot att få hjälpa många företag och organisationer med att höja grunden i sin IT-säkerhet – på ett enkelt och användarvänligt sätt!