Med mKey känner Granitor en trygghet

Sedan Granitor börjat använda mKey har man säkrare lösenord och arbetet för behöriga tekniker har förenklats.

”Det bästa med mKey är den trygghet vi känner kring hur inloggningsuppgifterna till våra kunders säkerhetsanläggningar hanteras och att våra teknikers arbete har förenklats avsevärt.

Enkel och snabb kontakt från Mirror och mKey-supporten är någonting som vi uppskattar väldigt mycket.”

Thomas Carlstein,
Granitor Electro

Berätta lite mer om Granitor och vad ni gör

Granitor Electro är ett av Sveriges största elteknikföretag, med stort fokus på utveckling av entreprenad- och servicetjänster inom elinstallation och mekaniskt underhåll. Vi är leverantörsoberoende, vilket innebär att vi kan skräddarsy lösningar utifrån specifika behov. Vi tror på samarbete och arbetar gärna nära våra kunder i långsiktiga relationer byggda på resultat och förtroende. För att lyckas med det erbjuder vi idag tjänster inom elinstallation, instrument, security, hiss, fastighetsautomation och mekaniskt underhåll.
Våra största uppdragsgivare idag finns inom branscherna energi, bygg- och fastighet, gruvor och den offentliga sektorn.

 

Thomas, vad har du för roll inom Granitor och vad är fokus för dig i din roll? 

Jag tillhör Region Security inom Granitor Electro som är certifierad anläggarfirma för Inbrottslarm, CCTV och brandlarm.
Jag har haft rollen som sakkunnig inom brandlarm sedan vi startade upp med vår verksamhet som anläggarfirma för mer än 20 år sedan. I övrigt ansvarar jag för verksamhets- och kvalitetsutveckling inom regionen.

 

Vilka var era utmaningar som gjorde att ni sökte efter ett system för hantering av lösenord?

Lösenord och behörighetskoder för säkerhetssystem är som en värdehandling för oss, de får inte komma i orätta händer.

 

Vad ville ni uppnå? 
Vi kände ett ansvar för våra kunders system. Koder och lösenord fick inte läcka ut från Granitor Electros register. Vi behövde ett webbaserat system, där onormala händelser och aktiviteter loggades och möjlighet snabbt gavs att stänga ner oönskade sessioner. 

 

Varför valde ni just mKey?

De enda som svarade upp mot våra önskemål var Mirror med systemet mKey.
Det är tack vare den flexibilitet och stabilitet som mKey ger, ingen annan aktör vi tittade på kunde erbjuda något motsvarande.
Eftersom mKey och mBiz, där vårt anläggningsregister ligger, dessutom kunde synkroniseras på ett användarvänligt och säkert sätt var valet enkelt

 

Berätta om hur mKey underlättar för er verksamhet?

Ingen tekniker behöver längre stå ute hos en kund och sakna inloggningsuppgifter till det larmsystem hen ska utför arbeten på.
Vi har helt kommit bort från risken att val av lösenord sker slentrianmässigt eftersom alla koder kan genereras av mKey där ramarna för kodmodellerna är valbara och flexibla.

 

Vilka tycker ni är de största fördelarna med mKey?

Jag känner att vi har tryggat inloggningsuppgifterna till våra kunders säkerhetsanläggningar, samtidigt som arbetet för våra behöriga tekniker har förenklats avsevärt.

 

Vad är resultatet så här långt?

All kodhantering sker via webbinterfacet, inget mer pappersarbete utförs.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vi visar gärna upp mKey för dig och din verksamhet. Boka en kostnadsfri demo.